I. Általános szabályok

Honlapot a Zsoli Bt. mint üzemeltető tartja fenn (a továbbiakban: „Szolgáltató”). Kérjük, hogy alaposan tanulmányozza át ezeket a szerződéses feltételeket, és ha attól való eltérést szeretne vagy észrevétele van, a honlapon történő böngészést követő 3 napon belül ezt írásban jelezze számunkra a szerződési feltételek alján található kapcsolatok bármelyikén. Ennek hiányában úgy tekintjük, hogy a feltételekkel egyetért és azokra semmilyen észrevételt nem kívánt tenni.

Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) vonatkoznak a Zsoli Bt. mint Szolgáltató által tett ajánlatokra, az általuk teljesített szolgáltatásokra, valamint minden, a szolgáltató által megkötött szerződésre vagy általa tett ajánlatra.

II. A honlap útján elérhető Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások:

Szolgáltató a következő, az általa üzemeltetett honlap(ok)on keresztül megismerhető tevékenységeket végzi.

 1. Automatizált marketing- és értékesítési rendszerek építése; SalesAutopilot marketing-automatizációs szoftverrel megvalósítható rendszerek építése, karbantartása; Salesautopilot-fiók kezelése havi és eseti megbízás keretében; tanácsadás.

  A Szolgáltatás célja, hogy a megfelelő rendszer kiválasztásával és megépítésével megkönnyítsük és meggyorsítsuk az ügyfelek munkáját.

 2. HÍRLEVÉL: A Szolgáltató a honlapon keresztül történő regisztrációval igényelhető hírlevél szolgáltatást is végez. A hírlevélre történő feliratkozással rendszeres szakmai anyagokat, friss publikációkat, a Szolgáltató termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatos információkat és akár akciós szolgáltatási csomagokat is igényelhet. A hírlevéllel kapcsolatos adatszolgáltatást a Szolgáltató a jelen szerződési feltételek szerint végzi, az adatokat kizárólag a jogszabályoknak megfelelő engedélyek birtokában és előírt szabályok betartásával kezeli. A leiratkozás a hírlevélben található linken bármikor, automatikusan elvégezhető.

 3. AJÁNLATKÉRÉS A HONLAPON: A Szolgáltató biztosítja az érdeklődő felhasználóknak, hogy ajánlatkérésüket online regisztráció, igényfelmérő űrlap kitöltése során készítsék el a honlapon. 

III. A megrendelés alapvető feltételei: ajánlat elfogadása, díjbekérő, fizetési feltétek

 1. IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK: Tájékoztatjuk a holnaplátogatókat, hogy a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben megrendelés menetét a Ptk., a távollévők közötti szerződéskötésről szóló 17/1999. (II.5) Korm. rendelet, valamit az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. Törvény rendezi. A szolgáltató által kínált szolgáltatásokat, a honlapon keresztül elérhető megrendelőlap kitöltésével lehet megrendelni.
 2. SPECIÁLIS FELTÉTELEK: Amennyiben a honlapon található árajánlatkérést vagy megrendelést szeretne megvalósítani, vagy az áraktól eltérő egyedi árakat szeretne kérni, esetleg az aktuális ajánlatokon kívül más megállapodás érdekli, ebben az esetben vagy érdeklődjön a honlap kapcsolattartói elérhetőségein. Amennyiben eltérő megállapodást a speciális felhívásokban nem talál, úgy az itt írott szerződéses feltételek az irányadók.
 3. DÍJBEKÉRŐ: A szolgáltatások díjának megfizetése a Szolgáltató által a rendelést követően előzetesen megküldött díjbekérő alapján történik. A díjbekérő kiegyenlíthető átutalással vagy bankkártyával.
  A bankkártyával való fizetés az OTP Simple szerverén keresztül történik erős (128 bites) SSL technológiával kódolt weboldalon keresztül, így az Ön banki adatai garantáltan nem kerülnek illetéktelenek tudomására az Interneten keresztül.
  A díjbekérőt tartalmazó levélben megtalálja a bankkártyás fizetési oldalra mutató linket is. Dönthet úgy, hogy a megrendelését kényelmesen, bankkártyával egyenlíti ki. Ha bankkártyával fizetne, akkor kattintson a levélben lévő linkre. Ez után átirányításra kerül az OTP Simple biztonságos honlapjára, ahol megadja a bankkártya adatait. 
 4. BANKKÁRTYÁS FIZETÉS: A bankkártyás fizetés választásával elfogadja, hogy a(z) Zsoli Bt. (2365 Inárcs, Gagarin u. 26.) által a salesrendszer.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring. 
 5. ISMÉTLŐDŐ BANKKÁRTYÁS FIZETÉS: Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vásárló által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül (havidíj fizetése).
  Az Ismétlődő fizetés elfogadásával Ön hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen weboldalon (salesrendszer.hu) kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és az Ön tranzakciónként hozzájárulása nélkül a Szolgáltató által kezdeményezve történjenek.
  Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Szolgáltató, sem a SimplePay nem fér hozzá.
  A Szolgáltató által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Szolgáltató felel, Szolgáltató fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.
  A sikeres fizetést követően azonnal elkészül az Ön számlája is, amit pár percen belül meg is kap emailben. A bankkártyás fizetésnek a vásárló részére nincsen és nem is lehet felára.
 6. SZÁMLA: Amennyiben a díjbekérő alapján a megrendelő átutalta (vagy bankkártyával kifizette) a Szolgáltató által megadott bankszámlaszámra a szükséges ellenértéket, ezt követően a Szolgáltató szabályos számviteli bizonylatot, számlát állít ki a jelentkező által megadott adatokkal, és azt e-mailben továbbított PDF-számla formájában e-mailen megküldi a jelentkező részére. Ezen általános tételekről az egyes szolgáltatások tekintetében a speciális felhívásokban foglalt eltérés lehetséges. A Szolgáltató tájékoztatja a megrendelőket, hogy a szolgáltatás igénybe vétele kizárólag az ajánlatban megjelölt vállalási és fizetési módok szerint lehetséges, ennek hiányában a Szolgáltató fenntartja magának a jogot a szolgáltatás megtagadására. A megrendelés leadásával a Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a kikötött díjat a számlán rögzített határidőre és módon nem fizeti meg, úgy a Vevő cég nyilvános adatai (cég elnevezése, székhelye, adószáma, a képviseletre jogosult(ak) adatai), valamint a tartozás összege nyilvánosan közzétehető internetes oldalakon. A Megrendelő nyilvános közzététel általi közvetlen vagy közvetett módon keletkező kárát saját hibájából származó kárként viseli, és a Szolgáltatóval vagy a portál üzemeltetőjével szemben e tekintetben semmilyen kártérítésre, egyéb jogorvoslatra vonatkozó igényt nem támaszt.
 7. ÉRVÉNYESSÉG: a meghirdetett kedvezmények csak a meghirdetett termékre, a feltüntetett időpontig érvényesek. Az érvényességi időt követően, a le nem vásárolt befizetések ellenértékének visszafizetési kötelezettsége nem terheli a Szolgáltatót! A határidőre le nem vásárolt befizetésekről előlegszámlát állítunk ki, aminek az összege levásárolható bármilyen termékünkre.
 8. JOGFENNTARTÁS: Tájékoztatja a Szolgáltató az érdeklődőket arról is, hogy amennyiben valamely megrendelőjével korábban negatív fizetési tapasztalata volt (nemfizetés, késedelmes fizetés, jogalap nélküli viták stb.), úgy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy valamely résztvevő számára a szolgáltatás nyújtását megtagadja.
 9. ADATKÉRÉS: A Szolgáltató jogosult a megrendelőktől a szolgáltatás igénybevétele és a díjbekérő kiküldése előtt az alábbi adatokat beszerezni, amelyek azonban vevői adatbázisnak minősülnek, így ezek tekintetében külön jogi adatkezelési bejelentés nem szükséges: megrendelő neve, cégneve, székhelye, adószáma, telefonszáma, e-mail címe, postai címe. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy eseti akciókban vagy külön felhívásokban ettől eltérő vagy ennél több adatot is bekérjen az érvényes megrendelés teljesítéséhez. Amennyiben hibásan adta meg a rendeléshez szükséges adatokat, javítást a Szolgáltató elektronikus ügyfélszolgálatán keresztül, e-mailben az ugyfelszolgalat@salesrendszer.hu címen kérhetnek, vagy az adott e-mail levelekben található adatmódosító linken lehetséges az adatok javítása vagy módosítása automatikus úton.
 10. SZAKÉRTŐI JOGI KÉPVISELET: Szolgáltató tájékoztatja a tisztelt érdeklődőket, hogy a megrendelésekkel, teljesítésekkel, részvételi feltételekkel kapcsolatos esetleges vitákat nem maga intézi, hanem a szolgáltatót támogató állandó ügyvédi iroda útján igyekszik megnyugtató megoldással szolgálni. A partner ügyvédi iroda behajtásokra és vitarendezésekre szakosodott, és elsődlegesen a peren kívüli vagy pert megelőző jogi megoldásokat támogatja. Kérjük ennek figyelembevételét.

IV. Adatvédelem, tájékoztatás

 1. A honlap látogatója, mint megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató a megrendelő által megadott és a felek közötti eljárásban (adásvétel, megrendelés, szolgáltatás igénybevétele stb.) során rögzített adatokat nyilvántartsa.
 2. Tájékoztatjuk a T. honlaplátogatót, hogy vevőinkről az adatok kezelése és gyűjtése nem engedélyköteles, de a honlapunkon érdeklődők adataikat megadhatják részünkre önkéntes adatszolgáltatás útján. Az ilyen adatokat a Nemzeti Adatvédelmi Hatóság engedélye alapján csak célhoz kötötten és csak meghatározott ideig (leiratkozásig) kezeljük.
 3. Az adatkezelésre és az egyéb szerzői jogi szabályainkra a külön jogi nyilatkozat irányadó.
 4. Megrendelő tudomásul veszi, és nem ellenzi a honlapon történő böngészéssel megszerzett információkat csak magáncélra használja. Megrendelő, mint honlaplátogató elismeri, és nem vitatja (amennyiben bennünket erről külön e-mailben nem értesít a látogatását követő 3 napon belül), hogy a honlap tartalma a honlap üzemeltetőjének szerzői és szellemi tulajdonát képezi. A honlap üzemeltetője nem járul hozzá a tartalmak üzleti célú, egészben vagy részben történő felhasználásához, hasznosításához, átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvános előadásához, átdolgozásához vagy egyéb felhasználásához, ennek megvalósítása díjköteles. Amennyiben a honlap vagy a hírlevelek tartalmát a honlap üzemeltetőjének engedélye nélkül azonos vagy hasonló formában észleljük harmadik személyek honlapján, nyomtatott formában, nyilvános előadásokon vagy bármilyen más írott illetve szóban elhangzott módon, amely üzleti célhoz fűződik, másolt oldalanként nettó 50.000 Ft összegű kötbért számlázunk naponta. A kötbér a jogellenes használat átalánydíja, a jogsértés bizonyításán kívül tényleges kárt bizonyítani a szerző nem köteles. A jogellenes felhasználást közjegyzői ténytanúsítással, webmesteri igazolással és ügyvédi képernyőmentéssel is bizonyítjuk vita esetén. A közjegyzői ténytanúsítás közokirat.
 5. Tájékoztatjuk a honlap olvasóját, hogy a honlapon történő feliratkozáskor, ajánlatkéréskor önkéntesen adja meg az adatait kizárólag abból a célból, hogy a honlap látogatója, mint érdeklődő, saját kérésére információt kapjon a Szolgáltatótól, mint jogtulajdonostól. Az információnyújtás általában kifejezetten erre kialakított hírlevélszoftverrel történik. A leiratkozást minden tájékoztatóban biztosítjuk. Az adatkezelésünk célja: az előbb említett információ nyújtása, határozott időtartama pedig leiratkozásig.
 6. A feliratkozáskor kapott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik személynek nem adjuk át, kivéve a felhasználó érdekében felmerülő szükséges eseteket, így pl.: postai vagy futárszolgálati úton történő szállításkor, lakcím átadása a kiszállító cégnek; vagy a kivitelezés során igénybe vett alvállalkozóknak a kivitelezés teljesítéséhez szükséges mértékig. Az önkéntes feliratkozás bármikor megszüntethető az elektronikus levelekben lévő leiratkozási linken. Kijelentjük, hogy mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény előírásait maradéktalanul betartva fogjuk a T. Honlaplátogató adatait kezelni és nyilvántartani. A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb adatkezelés érdekében a megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrizzük és biztosítjuk az on-line módon gyűjtött információt így védve a böngésző felhasználó adatait.

V. A honlap tulajdonosának technikai jogai

 1. Fenntartjuk a jogot, hogy a honlapon bármikor módosítást, átdolgozást eszközöljünk, a honlap elérhetőségét korlátozhatjuk, vagy megszüntethetjük. Felhívjuk a T. Honlaplátogató böngésző figyelmét arra, hogy a honlaphoz való hozzáférés folyamatosságát vagy hibamentességét nem garantálja a szolgáltató. A honlap használatra alkalmatlan állapotából vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő közvetlen vagy közvetett vagyoni vagy nem vagyoni károkért, vagy más veszteségért való felelősséget kifejezetten kizárjuk. Kárigény esetén a vita rendezésére előzetes és békés egyeztetés szükséges, a honlap üzemeltető székhelyén vagy telephelyén, jogi képviselő jelenlétében. Csak az ezen az egyeztetésen felvett jegyzőkönyv aláírását követően jogosultak a felek bírósághoz fordulni.

VI. A honlap üzemeltetőjének, mint jogtulajdonosnak, és mint szerzőnek az adatai:

Zso-Li Bt.
Székhelye: 2365 Inárcs, Gagarin u. 26.
Adószáma: 20232964-2-13
Cégjegyzék száma: 13-06-048110
Ügyvezetője: Huszár Csaba
Ügyfélszolgálat, kapcsolatfelvétel, igénybejelentés: ugyfelszolgalat@salesrendszer.hu; +36-1/6333332
Bejegyezve: 1999